Voerladegaard Kirkebog 1927-1942Source Information

  • Title Voerladegaard Kirkebog 1927-1942 
    Short Title Voerladegaard Kirkebog 1927-1942 
    Call Number C398/B/019 
    Source ID S163 
    Linked to Gaardejer Anders Andersen