Notes


Tree:  

Matches 1 to 50 of 226

      1 2 3 4 5 Next»

 #   Notes   Linked to 
1

Bemærkning:
Børnene er opført i forkert rækkefølge. Den rigtige er:
Elisabeth Christiansdatter 1791
Maren Christiansdatter 1792
Marie Kirstine Christiansdatter 1794
Jørgen Christianssøn 1796
Jacob Christianssøn 1797
Edel Margrethe Christiansdatter 1799
Ane Chatrine Christiansdatter 1801 
Jørgensdatter, Maren (I6281)
 
2

Faldt i krigen 1864.

Ifølge Brædstrup Lokalarkiv:
FM forsvandt d. 18. april 1864 under preussernes storm på Dybbøl. Han deltog i 8. Brigades heltmodige Modstød. Hver anden soldat i den danske hær døde under slaget og 646 blev meldt savnet (døde). FM blev aldrig fundet og identificeret.
Familien hørte aldrig meddelelse om hans død. (Man gav ikke officielt besked når der var tale om menige. Kun hvis en anden soldaterkammerat skrev hjem og fortalte om det, kunne man få besked. I 2. kompagni overlevede kun meget få d. 18. april.) Faldne fra denne del af slagmarken ligger begravet i fællesgraven ved skanse 5.
20 år efter blev han ifølge tingbogen erklæret for død, antagelig pga. arveretten til gården.

Register over faldne i de Slesvigske Krige 1848-1864:
Mortensen, Frantz, Torp, 20de Infanteri-Regiment, 2det Compagni, Menig nr. 357, 18. april, bog 1864, side 157

Ifølge Dybbøl Museum:
Lidt om 20. Regiment, som Frantz Mortensen tilhørte. Regimentet var en del af 8. Brigade, der igen hørte under 3. Division. Ved Dannevirke skulle 3. Division forsvare stillingens centrum, og befandt sig derfor ved Slesvig by og landsbyerne umiddelbart syd og sydøst derfor. Efter tilbagetoget fra Dannevirke blev 3. Division sendt til Fredericia, hvor 20. Regiment deltog i kampene d. 8. marts.
I starten af april begyndte det at spidse til ved Dybbøl, så for at forstærke denne stilling, blev 8. Brigade sendt til Dybbølstillingen, hvor de ankom i dagene 11.-13. april. D. 18. april da preusserne angreb, lå 8. Brigade i reserve nede bag Dybbøl Mølle. Da meldingen om angrebet kom, udførte brigaden, bestående af 20. og 9. Regiment, det der kendes som 8. Brigades modstød. Denne del af kampen er meget berømt.
Der er en større beretning om Frands's soldaterliv at finde under menupunktet Histories eller ved at klikke på linket herunder.
http://www.sollok.dk/stam/histories/FrandsMortensenBeretning.pdf
 
Mortensen, Frands (I43)
 
3
Et år efter ægtemanden Christians død gifter Maren sig i 1803 med en elleve år yngre mand (det har sikkert noget med arveret og drift af gården Jacobsminde at gøre, som Christian har arvet efter sin far).
I følge folketællingen i 1834 bor de stadig på Jacobsminde og har voksne børn og et plejebarn (Jens Pedersen 5 år) boende tillige med 5 andre voksne fra familien.
Mindst 3 børn fra dette 2. ægteskab: Christian Jensen, født 14. nov 1803. Engeborg Jørgine Jensdatter, født 9. aug 1806. (Begge ugift i 1834) Anders Jensen, født 22. juni 1808. 
Jørgensdatter, Maren (I6281)
 
4
Konfirmeret:
Forældre: Sognefoged Søren Pedersen og kone Ane Pedersdatter i Lundum.
Født 14 feb.1823 i Lundum - 14 år
Karakterer: Kundskab: mg og Opførsel: mg
Vaccineret 19 jul.1826 af kammerråd Mikisch. 
Sørensdatter, Hansine Kirstine (I81)
 
5 (Research): Horsens 1828

Ungkarl Laurids Amitzbøl, Kontoirist af Weile (Vejle?) og
Jomfru Ane Lauridsen
14. april i Klægsmølle, Korning sogn. Bevilling af 10. april. Vielsen efter samtykke foretaget af Pastor Gryner.

Er muligvis familie (efterkommere) 
Ammitsbøl, Niels Lauridsen (I6419)
 
6 (Research):«b»
Husstand: Skanderborg, Tyrsting, Voerladegaard, 1916, 3, Dørup, «/b»
Anders Andersen Ugift Landbrug 3 Dørup Ungkarl M 16/12 1863 331 15 a
Marie Ellemose Ugift Husgerning i Huset 3 Dørup Husbestyrer K 8/5 1886 332 15 a Rasmus Kristoffersen Gift Landbrug 3 Dørup Husfader M 23-8 1851 401 26 c
Karoline Rasmusen Gift Husmoder 3 Dørup Husmoder K 18-9 1868 402 26 c
Aage Kristoffersen Ugift 3 Dørup Søn M 27-1 1902 403 26 c
Maren Sørensen Enke 3 Dørup Husmoder K 11/6 61 475 5 b
Søren Nielsen Ugift 3 Dørup Barn M 7/12 01 476 5 b
Hans Mortensen Ugift 3 Dørup Barn M 29/9 07 477 5 b
«b»--------------------------------------

Husstand: Skanderborg, Tyrsting, Voerladegaard, 1921, 3, Dørup, «/b»
Hans Callesen Gift Landmand 3 Voerladegaard Skanderborg Dørup Husfader M 1865 5/5 326 9 a
Ane Callesen [født Rasmussen] Gift 3 Voerladegaard Skanderborg Dørup Husmoder K 1876 17/3 327 9 a
Ane Katrine Callesen Ugift Medhjælper i Landbrug 3 Voerladegaard Skanderborg Dørup Barn K 1901 24/12 328 9 a
Anders Callesen Ugift Medhjælper i Landbrug 3 Voerladegaard Skanderborg Dørup Barn M 1903 28/12 329 9 a
Helga Callesen Ugift 3 Voerladegaard Skanderborg Dørup Barn K 1907 17/7 330 9 a Kristine Callesen Ugift 3 Voerladegaard Skanderborg Dørup Barn K 1913 27/4 331 9 a Anders A Andersen Gift Landbrug 3 Træden Dørup Husfader M 1885 1857 10/5 380 M h
Martin Andersen Ugift 3 Voerladegaard Dørup Søn M 1893 26/2 381 M h
Dagmar Andersen Ugift 3 Voerladegaard Dørup Datter K 1896 20/5 382 M h
«b»Anders Andersen«/b» Ugift Landbrug 3 Voerladegaar - Aarhus Dørup Husfader M 1863 10/12 448 15 a [født 16/12 1863]
Maren Knudsen Enke 3 Oudsted Aarhus Dørup Husbestyrerinde K 1920 1872 22/6 449 15 a
Peter Thorval Knudsen Ugift 3 Oudsted Aarhus Dørup Barn M 1908 31/3 450 15 a
Karl Salomonsen Gift Arbejsmand 3 Alling Aarhus Amt Dørup Husfader M 1903 1875 28/8 509 21 b Ry Aarhus Amt Frederike Salomonsen Gift 3 Vinderslev Viborg Dørup Husmoder K SS 1872 14/5 510 21 b
Johannes Salomonsen Ugift 3 Dørup Aarhus Amt Dørup Flyt. til kom 1903 og Sidste bopæl Ry er overstreget, Civilstand påført af indtaster ud fra nummersystem på listen Børn M 1907 25/4 511 21 b
Dusine Salomonsen Ugift 3 Dørup Aarhus Amt Dørup Civilstand påført af indtaster ud fra nummersystem på listen Barn K 1910 4/9 512 21 b
Trier Salomonsen Ugift 3 Dørup Aarhus Amt Dørup Civilstand påført af indtaster ud fra nummersystem på listen Barn M 1913 11/12 513 21 b
Marie Salomonsen Ugift 3 Dørup Aarhus Amt Dørup Fødeår er rettet fra 1917, Civilstand påført af indtaster ud fra nummersystem på listen Barn K 1916 12/1 514 21 b
------------------------ 
Andersen, Gaardejer Anders (I10489)
 
7 Family (F35)
 
8 Nielsen, Østbirk, Jørgen (I20538)
 
9 Laursen, Rasmus (I99)
 
10 Family (F36)
 
11 Hansen, Søren (I75)
 
12 (I396)
 
13 14 maj 1755 døbt Jørgen Jensens datter af Winten, kaldet - Marie Johanne.
Båren af Lieutnant Richers ????? i Horsens.
Faddere: Peder Nyland, Laurs Nyland af Horsens, Peder Møller fra Lundum Mølle og jomfru Lous fra Horsens. 
Jørgensdatter, Marie Johanne (I378)
 
14 1661 ???????? Jørgen Rasmussens barn, som hjemmedøbt tilforn, døbt og kaldet - Hans.

Fæste 13. okt 1685
«i»Skøde:«/i»
«b»Hans Jørgensen«/b» fik fæsteskøde på "Anesminde" i Boring, matr. 14, fra Fru Mette Grubbe til Rask (enke efter Ebbe Grubbe til Urup), den 03.10.1685.
«i»Kilde: «/i»Fæsteprotokol, side 115.

16. maj 1719
BORING BY
5 Hans Jørgensen fæster den ½ gård i Boring, som hans far fradøde. 16.5.1719, fol.2.
«i»Fæstekontrakt:«/i»
«b»Hans Jørgensen«/b» fik fæsteskøde på ½ gården "Boringgaard", matr. 16, af Proprietær Mouritz Hansen Høyer til Rask, den 16.05.1719.

5 børn 
Jørgensen, Hans (I385)
 
15 1770 Festo Epiphan (6 jan) begravet Rasmus Møllers Hustrus gamle Moder i Winten. Jørgensdatter, Birgitte (I382)
 
16 18 apr.1706 begravet Jørgen Rasmussen af Boring. Rasmussen, Jørgen (I383)
 
17 21 apr.1786 døbt gårdmand Peder Sørensen, en søn - Søren.
Båren af pige Elsebeth Fransdatter af Torp.
Faddere: Anders Pedersen, Peder Hansen og Søren Andersen, alle af Torp. 
Pedersen, Søren (I20433)
 
18 3 mar.1715 blef Jens Christensens søn i Winten, læst over, og kaldet - Jørgen.
Faddere: Søren Clemensen og hustru, Anders Nielsen, Jens Sørensen og Søren Jensens hustru af Winten. 
Jensen, Jørgen (I379)
 
19 6 børn Family (F129)
 
20 6 børn Family (F128)
 
21 Ane var dygtig til madlavning og håndarbejde.

Var syg af tuberkulose efter tvillingernes fødsel, men blev rask.

Ane boede i eget hus i Østbirk, efter sin mands død 1964.
Hun kom på "De gamles hjem" i Østbirk d. 3. maj 1977 og der var hun til sin død (blødende mavesår) i 1985. 
Hansen, Ane (I15)
 
22 Ane's mand Laurs gifter sig ikke igen og lever til 30.8.1926 med datteren Rasmine Laura som husbestyrerinde i Anelyst som han havde bygget neden for bakken. Laurs ryddede og opdyrkede en del af skoven som hørte til gården.

Ejendommen overgik til sønnen Andreas Emanuel som giftede sig med nabodatteren Marie. De fik 4 børn - den sidste blev født på en rejse til Amerika. 
Mortensen, Ane (I80)
 
23 Anton hængte sig fem år efter Johanness død Pedersen, Anton (I300)
 
24 Arne var i tømmer lærer ved sin far. Efter lærertiden tog han ingeniør eksamen
dengang som Danmarks yngste ingeniør (22 år).
Han blev ansat ved Hedeselskabet. Han boede en tid i Slagelse.
Arne var en dygtig skytte og vandt mange præmier. Et år blev han Nordisk Mester i riffelskydning.
Arne og Herdis blev gift i Ovsted kirke og kørte i en gammel bil til Hasle ved
Århus. Det foregik under 2. verdenskrig og var ikke uden vanskeligheder idet det pga mørklægning ikke var tilladt at køre med lys på bilen. I
Halse fik de lejlighed over købmand Andersen i præstehaven. Arne havde job ved
Hasle kommune som kommuneingeniør aspirant, og har bl.a. planlagt Ringvejen
som blev bygget ca. 1990, han har også lavet tegninger til mange af de huse
der er bygget i Hasle i den tid. Han var ved civilforsvaret under krigen.
1948 rejste han med familien til Kjellerup for at begynde sit nye job som
kommuneingeniør ved Kjellerup kommune. 1959 fik han job ved Luxol a/s som
salgsingeniør, Luxol blev senere overtaget af Superfoss a/s. Arne blev i
virksomheden til han gik på pension i ca 1980.
Han fik en hjerneblødning i 1991 medens han sad i sin lænestol og så TV avisen.
Han døde på Århus kommunehospital samme aften uden at komme til bevidsthed.

Annonce:
Ingeniør Arne Sollok Mortensen, Katrinebjergvej 82 Århus, 73 år.
Arne Sollok Mortensen var født i Tåning i Midtjylland. Han blev uddannet ved
Horsens Teknikum og var efter eksamen Danmarks hidtil yngste ingeniør. Efter
ansættelse ved Hedeselvskabet i Slagelse og en entreprenør i Århus kom Arne
Sollok Mortensen i 1942 til Hasle Kommune. I 1948 blev kan kommuneingeniør i
Kjellerup, hvor han arbejdede indtil 1960, da han blev salgsingeniør hos
Luxol/Superfos. Arne Sollok Mortensen blev pensioneret i 1980. 
Mortensen, Arne Sollok (I5)
 
25 Barbara blev gammel og boede i mange år alene i et hus ved en lille vej fra Riis landsby og op til Ejer Baunehøj. Haven lå på den modsatte side af vejen.
Foruden datteren Anna blev der også født et par tvillinger, der døde som små.
Anna (1930 - 2000) flyttede til Sverige og fik der en datter og en søn. Er begravet på Ovsted Kirkegård sammen med sine forældre.

Barbara havde en fantastisk hukommelse og vidste, hvornår alle havde fødselsdag m.m. Hun kunne tilmed nemt regne ud på hvilken ugedag begivenheden fandt sted.

De forlorne tænder, gebisset, som hun havde, fik hun i konfirmationsgave som 14 årig! Og det var det samme som hun havde hele livet - gebisset blev altså aldrig udskiftet.

Hun havde et godt humør, var meget flittig og altid i gang med håndarbejde, hækle, strikke trøjer, håndklæder og grydelapper osv.

 
Rasmussen, Barbara (I71)
 
26 Blev gift igen efter Gudruns død. Men aligevel arvede han alt efter Ane Christensen. Det var de ikke tilfreds med i Riis, da Eufimia var søster til Ane og derfor mente at hun skulle arve fremfor Børge Truelsen som jo ikke havde noget med familien at gøre efter sin kones død (Gudrun). Han havde oven i købet også fået et stort lån af Ane. Truelsen, Børge (I298)
 
27 Blev kaldt Anna. Flyttede til Sverige og fik der to børn, en søn og en datter. Er begravet i Ovsted sammen med sine forældre. Kristensen, Anne-Marie (I72)
 
28 blev pensioneret Mortensen, Egon (I17)
 
29 Bonde på matr. nr. 6 i Torp.
Datteren Ane Marie giftes med nabosønnen Laurits Rasmussen, som køber Torp Nørregaard fra fæstet. 
Nielsen, Niels (I20475)
 
30 Bor som husmand i Rødby 1698 til 1731. Før den tid antagelig i Ringsebølle. Er eventuelt søn af Morten Slixboe og op- tager så Lykkesen efter sin stedfar Jens Lykkesen i Ringsebølle Sleboe, Jens Mortensen (I255)
 
31 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Mortensen, Peter Sollok (I152)
 
32 Bryllup måske 13-08-1920 Jensen, Peter Villiam (I35)
 
33 Chresten Christensen forh. gdr. Berthelslund Kristensen, Kristen (I48)
 
34 Da Mette dør i 1792 gifter Peder sig med hendes søster Elsebet.
Sønnen Frands gifter sig med Jensine Pedersdatter, Underup Kjærsgaard som de ejer fra 1821. 
Family (F124)
 
35 Datter af Christen Sørensen, Torp Vestergaard Christensdatter, Maren (I106)
 
36 Der fortælles om Petrea, at hun var meget smuk og havde stor menneskeforstand. Hun var en omsorgsfuld mor.
Med tretten børn i huset har der været meget at lave. Der skulle syes og repareres tøj, pusles børn og ordnes hus og have, ofte også markarbejde. Børnene forventedes at hjælpe til og at gøre deres arbejde godt.  
Andersen, Petrea (I22)
 
37 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Family (F100)
 
38 Deres børn gift ind i familien:

Maren med Frands Pedersen, Eldrup. Datter gift med Niels Laursen, Underup.
.
Søren gift med Ane Pedersdatter, Underup.

METTE KIRSTINE gift med fætter Frands Pedersen, Torp Søgaard.

 
Sørensen, Peder (I20529)
 
39 Deres datter gift med Niels Laursen, Underup Family (F105)
 
40 Det sidste efternavn (Lykkesen) bortkaster han og det forsvinder i kirkebøger- ne 1839. Slægtens navn er derefter Iversen alene Lykkesen, Rasmus Iversen (I204)
 
41 druknede sig i en sø ved Randers. Da hun blev fundet vidste man ikke hvem det var, før det blev skrevet om det i aviserne. Poulsen, Harriet (I57)
 
42 D›dsannonce:
At vor k‘re Hustru, Moder og bedstemor
METTE KRISTINE f. J›rgensen
i Dag er afgaaet ved D›den, bekendtg›res herved Sl‘gt og venner.
Kolding d. 21 Dec. 1924
O. Iversen Sadelmager.
Anna og Marinus Iversen
Begravelsen foregaar L›rdag d 27. ds. kl. 1 fra kapellet paa den nye
Kirkegaard.

Begravelsesdagen er Forretningen lukket fra kl. 11 formidag. 
Jørgensen, Mette Kirstine (I203)
 
43 D›dsannonce:
Min ejegode Mand, vor K‘re Fader og bestefader,
Sadelmagermester
OLUF IVERSEN
er i dag afgaaet ved D›den
Kolding den 11. Marts 1933
Marie Iversen
Anna og Marinus Iversen
Jens Oluf og Kirsten.

Annonce:
DDSFALD.
Sadelmagermester Oluf Iversen
S›ndergade
Efter et langt og haabl›st sygeleje afgik Sadelmager Oluf Iversen i gaar aftes
ved D›den paa Kolding sygehus i en alder af 71 Aar.
Siden 23. December sidste Aar havde Iversen ligget paa Sygehuset.
I gaar f›lte han sig bedre, men ved 7- tiden afsluttede en Blodprop den
gamle Kolding-Haandv‘rkers Liv.
Iversen der var f›dt i Stege, kom i Begyndelsen af Halvfemserne her til byen
og etablerede sig paa Rendebanen, hvor nu Hr. Javob Brems har Forretning.
Senere Flyttedes Forretningen til S›ndergade i K›ngs Ejendom, og i 1917 fik
den til Huse paa dens nuv‘rende Plads, og her fejrede Iversen for nogle Aar
siden sit 40 Aars Haandv‘rkerjubil‘um i Kolding. I det offentlige Liv tog
Iversen ikke Del; han passede sit Haandv‘rk og passede det godt.


Stamkort:
Rejste som ung sadelmager svend til Berlin.
Blev senere sadelmager i Kolding, hvor han forblev til sin d›d. 
Iversen, Oluff (I202)
 
44 Død af "Ondartet Halssyge" som 9 årig Hansen, Gertud Marie Jensine (I20528)
 
45 Død på yngste barns 1 års fødselsdag af nervefeber, datidens betegnelse for tyfus. Sørensdatter, Mette (I42)
 
46 Død ugift Andersen, Gaardejer Anders (I10489)
 
47 Døde af Cancer Christensen, Johanne (I69)
 
48 Døds tidspunktet ved jeg ikke præsis, men det er et gæt i forhold til begravelsen Poulsen, Erling (I56)
 
49 Dør af brystsyge (tuberkulose) 15 år Rasmussen, Ane Marie (I107)
 
50 Dør i barselsseng 48 år gammel og samtidig det nyfødte barn Christensdatter, Maren (I106)
 

      1 2 3 4 5 Next»